Poniedziałkowa strefa opadów śniegu – najnowsza prognoza modelu UMPL

Opublikowano 24 stycznia 2021 o godz. 14:55

Za kilkanaście godzin obszar Polski wschodniej dostanie się pod wpływ aktywnego ośrodka niskiego ciśnienia z południowej części Europy. Pewne jest to, że w niektórych województwach opady będą trwały ciągle nawet powyżej 20 godzin, co przyczyni się do wyraźnego wzrostu pokrywy śnieżnej. Obecnie modele numeryczne są już w fazie precyzowania danych dotyczących:

  • zasięgu występowania opadów śniegu
  • obszarów z ich największym natężeniem
  • obszarów z najdłuższym czasem trwania opadów
  • spodziewanej pokrywy śnieżnej w ustalonych ramach czasu

Model UMPL (infografiki: mapy.meteo.pl)

Przypatrzmy się najnowszym prognozom modelu ICM UMPL pod kątem rozpatrzenia powyższych punktów (za wyjątkiem ostatniego – model UMPL nie prognozuje pokrywy śnieżnej)

Przed południem [06:00 – 12:00]

W poniedziałkowy poranek strefa opadowa znajdować ma się na terenie południowo wschodniej części kraju, systematycznie rozbudowując się w kierunku Polski wschodniej. Od godziny 06:00 do 08:00 wg modelu strefa opadów o charakterze ciągłym i natężeniu umiarkowanym/silnym rozciągać ma się na obszarze województw: podkarpackie, małopolskie (częściowo), świętokrzyskie (częściowo), lubelskie

Położenie strefy opadowej na godzinę 06:00 i 08:00

W kolejnych czterech godzinach strefa opadowa będzie się rozrastać przedostając się głębiej nad regiony województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego i wciąż pozostając nad Podkarpaciem i Lubelszczyzną, gdzie opady będą wciąż cechować się natężeniem umiarkowanym przechodzącym okresowo w silne – tyczy się to szczególnie pasa od północno-zachodniej części Podkarpacia przez południowo-zachodnią, centralną i wschodnią Lubelszczyznę.

Położenie strefy opadowej na godzinę 10:00 i 12:00

Po południu i wieczorem [12:00 – 18:00]

Po południu strefa opadowa utrzymywać ma się na południowym wschodzie, jednak najmocniejsze opady o natężeniu przechodzącym z umiarkowanego do silnego pojawią się szczególnie od północnej części Lubelszczyzny w kierunku południowej i centralnej części Podlasia. Opady umiarkowane i słabe będą występować w pozostałej części województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego (tu zanikające) i świętokrzyskiego. Na Mazowszu opady mogą być nieco silniejsze niż w południowo-wschodniej Polsce, ale wciąż kwalifikujące się jako umiarkowane.

Położenie strefy opadowej na godzinę 14:00 i 16:00

Wieczorem opady śniegu występować będą szczególnie od północy Lubelszczyzny po większość Podlasia. Natężenie opadów może być lokalnie silne. W pozostałych regionach utrzymają się opady na ogół o charakterze ciągłym i natężeniu umiarkowanym – lokalnie na południowym wschodzie Lubelszczyzny mogą zanikać.

Godzina 18:00

Późny wieczór i noc [18:00 – 00:00]

Sytuacja w trakcie następnych czterech godzin nie ulegnie zmianie. Cała wschodnia Polska doświadczać będzie kolejnych opadów śniegu . Szczególnie na obszarze Podlasia opady mogą być najsilniejsze.

Do północy pokrywa śnieżna wahać będzie się od 10 do 20 cm. Obserwując prognozy można stwierdzić, że przedział 15-20 cm może występować szczególnie od Lubelszczyzny po Podlasie