Pogoda: Silna wichura zbliża się do Polski. Możliwe gwałtowne burze i liczne szkody

Opublikowano 15 lutego 2022 o godz. 19:34

Pogoda w najbliższych kilkudziesięciu godzinach obierze dynamiczny charakter. Obszar Polski znajdzie się w zasięgu bardzo głębokiego niżu, który nasunie się nad Bałtyk. W obrębie niżu rozwinąć mogą się liczne zjawiska burzowe o wysokiej aktywności elektrycznej i potencjale do generowania niszczących porywów wiatru. Wichura będzie długotrwała mogąca spowodować wielkoskalowe szkody w wielu regionach.

Rozwój sytuacji synoptycznej

Nad Europą zaczęły dominować liczne układy niskiego ciśnienia oraz ich systemy frontowe. Obszar Polski będzie regionem, który szczególnie doświadczy przechodzenia niżów podczas klasycznej cyrkulacji strefowej. Najbardziej niepokojącym układem na ten moment jest niż YLENIA, który przybrał status orkanu. Układ ten już w nocy z środy na czwartek przyniesie gwałtowną wichurę na zachodzie Europy, natomiast jeszcze przed czwartkowym porankiem z pełnym impetem uderzy w Polskę. Przed nadejściem niżu Ylenia nasz kraj dostanie się w zasięg płytszego ośrodka Xandra. W środę przyniesie on liczne opady deszczu i stopniowo rosnący wiatr.

Pogoda: Sytuacja synoptyczna nad Europą w środę – liczne układy niskiego ciśnienia nad Europą

Pogoda: Sytuacja synoptyczna nad Europą w środę - liczne układy niskiego ciśnienia nad Europą

Głęboki niż baryczny nad Bałtykiem w czwartkowy dzień – spodziewana wichura nad Polską

Pogoda: Głęboki niż baryczny nad Bałtykiem w czwartkowy dzień - spodziewana wichura nad Polską

Pogoda na czwartek: przegląd prognoz dotyczących siły wiatru

Modele numeryczne są dosyć zgodne co do okresu trwania najsilniejszych porywów wiatru oraz obszarów gdzie takowe się pojawią. Są jednak pewne odchylenia co do maksymalnych porywów jakie mogą wystąpić na nizinach. W niektórych przypadkach wyglądają one wyjątkowo groźnie, bo mowa o wietrze dochodzącym przeszło do 140 km/h.

Wichura uderzy w drugiej części nocy z środy na czwartek obejmując szczególnie pas od północnego zachodu po południowy zachód, kierując się następnie w głąb kraju w godzinach porannych i przedpołudniowych. W ciągu dnia fala wiatru będzie dawała się w dalszym ciągu we znaki obszarom zachodnim, południowo-zachodnim i centralnym. Pogoda nad znaczną większością kraju będzie niebezpieczna, stwarzając bezpośrednie ryzyko dla naszego zdrowia i życia.

ICON

Według modelu ICON najsilniejsze porywy wiatru wystąpią na północnym zachodzie i południowym zachodzie, ale silne i bardzo silne porywy odnotowane zostaną w części zachodniej, na północy oraz w centrum. Wichura najmniejszy impas powinna wywołać we wschodniej połowie kraju, ale porywy i tak mogą być wyraźnie silne. W obszarach najbardziej newralgicznych powszechne będą porywy w zakresie 75-90 km/h. Z uwagi na spodziewany rozwój burz należy dopuszczać incydentalne przypadki 100-120 km/h zwłaszcza na terenie Dolnego Śląska, miejscami Opolszczyzny, ale także po drugiej stronie w pasie od województwa zachodniopomorskiego po kujawsko-pomorskie.

Maksymalne porywy wiatru (km/h) liczone przez model ICON-EU do godziny 22UTC w czwartek – na dole skala do odczytu

Pogoda: maksymalne porywy wg modelu ICON

GFS

Model GFS szczególnie groźny przebieg wichury uwzględnia dla południowego zachodu i zachodu. Na terenie województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie istnieje ryzyko wystąpienia wiatru w przedziale 100-110 km/h, choć mówimy tu o przypadkach punktowych. Bardzo silnie może wiać także od woj. zachodniopomorskiego (choć tylko częściowo) po kujawsko-pomorskie (szansa na 100 -120 km/h). W porównaniu do modelu ICON-EU słabsze porywy przewidywane są nad większością woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego.

GFS: Maksymalne porywy wiatru (km/h) liczone do godziny 21UTC w czwartek – na dole skala do odczytu

Pogoda: maksymalne porywy wg modelu GFS

SwissHD

Najsilniejszy przebieg wichury z porywami wiatru 90-100 km/h spodziewany jest na zachodzie, południowym zachodzie, w centrum oraz północy i północnym zachodzie. Lokalne porywy dochodzące do 90 km/h mogą wystąpić także na południu i południowym wschodzie. W pozostałych regionach wiatr również silny w zakresie 70-85 km/h. Wzdłuż wybrzeża i gmin nadmorskich porywy mogą osiągać 100-120 km/h.

Maksymalne porywy wiatru liczone w okresie 00:00 w czwartek do 00:00 w piątek (24h)

Pogoda: maksymalne porywy wg modelu SwissHD

UMPL – etapowo

Odrębna, skrupulatniejsza analiza poświęcona jest modelowi UMPL, który w swoich prognozach pokazuje scenariusze najbardziej niekorzystne, a wynikają one z uwzględniania występowania porywów wiatru związanych z powstawaniem linii burz.

Według modelu silny wiatr rozpocznie się w drugiej części nocy z środy na czwartek, co pokrywa się w wyliczeniami pozostałych modeli. Do godziny 03:00 silny wiatr ma być już aktywny w całej zachodniej połowie kraju, a także w centrum i północy. Porywy powinny osiągać już wtedy 70-80 km/h z tendencją do wzmacniania się

Prognoza porywów wiatru (m/s) nad Polską na godzinę 00:00 i 03:00

25 m/s = 90 km/h | 26 m/s = 93,6 m/s | 27 m/s = 97.2 km/h | 28 m/s = 100,8 km/h | 29 m/s = 104,4 km/h | 30 m/s = 108 km/h | 31 m/s = 111,6 km/h | 32 m/s = 115,2 km/h | 33 m/s = 119 km/h | 34 m/s = 122 km/h | 35 m/s = 126 km/h | 36 m/s = 130 km/h

Porywy wg modelu UMPL na godzinę 00
Porywy wg modelu UMPL na godzinę 03

Wg modelu między godziną 03:00 a 06:00 przez zachodnią i południowo-zachodnią część kraju przetoczyć mogą się najsilniejsze porywy wiatru w skali całego czasu trwania wichury. Ich występowanie ma być uzależnione od przechodzącej tędy linii burz. Najbardziej niepokojącym faktem jest to, że w dużej części rozciągłości tej linii model prognozuje porywy wiatru w zakresie 30-36 m/s, a miejscami wręcz poza skalą dostępną w mapce podglądowej ! Szczególnie duże zagrożenie ma mieć miejsce od województwa lubuskiego po wielkopolskie i dolnośląskie. Tu prognozy uwzględniają wiatr o sile 110-130 km/h z punktowymi porywami aż do 140 km/h. Jest to wariant ekstremalny, który powodowałby masowe zniszczenia w wielu lokalizacjach.

Prognoza porywów wiatru (m/s) nad Polską na godzinę 04:00, 05:00 i 06:00

25 m/s = 90 km/h | 26 m/s = 93,6 m/s | 27 m/s = 97.2 km/h | 28 m/s = 100,8 km/h | 29 m/s = 104,4 km/h | 30 m/s = 108 km/h | 31 m/s = 111,6 km/h | 32 m/s = 115,2 km/h | 33 m/s = 119 km/h | 34 m/s = 122 km/h | 35 m/s = 126 km/h | 36 m/s = 130 km/h

Porywy wg modelu UMPL na godzinę 04
Porywy wg modelu UMPL na godzinę 05
Porywy wg modelu UMPL na godzinę 06

Po nastaniu dnia linia komórek z silnymi porywami o prędkości nawet powyżej 90 km/h i dochodzącymi do 100 km/h ruszyć ma w kierunku centrum, częściowo na wschód oraz południe. Jednocześnie ponownie nad regiony zachodnie, południowo-zachodnie, centralne nasunie się kolejna strefa bardzo silnego wiatru z porywami osiągającymi i miejscami przekraczającymi 90 km/h. Po godzinie 18:00 wiatr powinien słabnąć, ale będzie cały czas aktywny, wzmagając się okresowo do 70-80 km/h zwłaszcza na południu, południowym zachodzie, zachodzie i północy.

Prognoza porywów wiatru (m/s) nad Polską na godzinę 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00

25 m/s = 90 km/h | 26 m/s = 93,6 m/s | 27 m/s = 97.2 km/h | 28 m/s = 100,8 km/h | 29 m/s = 104,4 km/h | 30 m/s = 108 km/h | 31 m/s = 111,6 km/h | 32 m/s = 115,2 km/h | 33 m/s = 119 km/h | 34 m/s = 122 km/h | 35 m/s = 126 km/h | 36 m/s = 130 km/h

Pogoda: Porywy wg modelu UMPL na godzinę 09
Pogoda: Porywy wg modelu UMPL na godzinę 12
Pogoda: Porywy wg modelu UMPL na godzinę 15
Pogoda: Porywy wg modelu UMPL na godzinę 18
Pogoda: Porywy wg modelu UMPL na godzinę 21
Pogoda: Porywy wg modelu UMPL na godzinę 00

Pogoda: Korzystne warunki do rozwoju licznych burz

Już w nocy z środy na czwartek w zachodniej połowie Polski może dojść do rozwoju zjawisk burzowych ze szczególnym zagrożeniem silnego wiatru przekraczającego 100 km/h. W ciągu dnia szansa na powstawanie burz obejmie praktycznie cały kraj. We wszystkich regionach szanse na rozwój burz będzie podwyższona, zaś około południa szczególnie od południowego zachodu i południa przez centrum po północny wschód będzie ona wyraźnie wysoka. Zjawiska burzowe mogą być liczne przyjmując postać układów liniowych.

Na trasie tych zjawisk powszechnym zagrożeniem okażą się szkwałowe porywy wiatru osiągające siłę do 100 km/h, choć lokalnie niewykluczone są porywy mocniejsze. Aktywność elektryczna można być również nadzwyczaj wysoka jak na miesiąc luty. Bilans za dnia łącznie z wyładowaniami międzychmurowymi może być liczony w kilkunastu tysiącach.

Prognoza rozkładu niestabilności CAPE w troposferze w okresie 00:00 – 15:00 UTC, świadcząca o potencjale do powstawania zjawisk burzowych

Prognoza rozwoju niestabilności CAPE

Prognoza rozwoju upadów w okresie 00:00 – 23:00 UTC. Obszary o szczególnie dużym natężeniu opadów (pomarańczowy, czerwony) z wysoką szansą na zaistnienie jako zjawiska burzowe

Rozwój opadów nad Polską

Prognoza natężenia wyładowań atmosferycznych wg modelu UMPL – szansa na burze nad zdecydowaną większością kraju (prognoza od 00:00 UTC do 15:00 UTC

Natężenie wyładowań wg modelu UMPL

Podsumowanie:

Wichura będzie trwała począwszy od godzin późnonocnych w nocy z środy na czwartek, osłabiając się dopiero w czwartkowy wieczór. Najbardziej zagrożony będzie pas od północnego zachodu po południowy zachód, gdzie wystąpić mogą bardzo silne, niszczące porywy wiatru. Największe ryzyko ich wystąpienia będzie miało miejsce bliżej czwartkowego świtu na trasie burz. Wówczas porywy mogą punktowo osiągać 110-130 km/h powodując zrywanie dachów, uszkodzenia linii energetycznych i powalenia drzew. Silny wiatr spodziewany jest także na północy, w centrum i częściowo południu gdzie modele przewidują wiatr dochodzący do 90-95 km/h, a lokalnie nawet 100 km/h. Mocno może zawiać na południowym wschodzie i wschodzie (80-90 km/h). Na północnym wschodzie przebieg wichury może okazać się łagodniejszy, choć o poranku nie są wykluczone porywy do 85 km/h. Pogoda zacznie uspokajać się w drugiej części nocy z czwartku na piątek.

W ciągu dnia w wielu regionach Polski mogą przetaczać się rozproszone burze często w formie liniowej. Najpoważniejszym zagrożeniem będą nagłe, szkwałowe porywy wiatru.

Grafiki: http://mapy.meteo.pl wxcharts.com meteologix.com

Pogoda na zywo