Niepokojące prognozy na piątkowe popołudnie! Wysokie ryzyko rozwoju niebezpiecznych burz superkomórkowych

Opublikowano 9 lipca 2020 o godz. 20:39

Już jutro nastąpi bardzo mocne tąpnięcie w kwestii stabilności pogody nad Polską. Do naszego kraju na krótki okres zostanie zaciągnięta gorąca masa powietrza poprzez ośrodek baryczny nad obszarem Niemiec, a także przez obecność aktywnego prądu strumieniowego przebiegającego wzdłuż Europy, w tym także przez terytorium Polski. Występowanie prądu strumieniowego, czyli bardzo silnego przepływu wiatru w profilu całej troposferze w połączeniu z występowaniem niestabilnych warstw powietrza zawsze jest podstawą by mieć obawy co do rozwoju niebezpiecznych burz. Sytuacja na piątek jest potencjalnie niebezpieczna, gdyż możemy mieć do czynienia z rozwojem serii silnych i izolowanych superkomórek burzowych zdolnych nieść na swojej trasie szereg niebezpiecznych zjawisk burzowych takich jak opady bardzo dużego gradu. To może się stać w tzw. pierwszej fazie rozwoju konwekcji. W ostateczności możemy być świadkami połączenia się burz nad Polską w niebezpieczną burzę wielokomórkową z wbudowaną linią szkwałową, która będzie w stanie nieść bardzo gwałtowne porywy wiatru prostoliniowego, zdolnego m.in. powalać drzewa, uszkadzać linie energetyczne jak i budynki.

Sytuacja synoptyczna na jutrzejsze popołudnie – wejście zatoki niżowej wraz z gorącym wycinkiem powietrza i wkraczającym od południowego zachodu chłodnym frontem atmosferycznym

Same wartości parametru CAPE na jutro nie będą zbyt wysokie, jednakże obecność silnego przepływu wiatru w troposferze nad Polską, a co ważniejsze – pojawienie się zatoki niżowej i dynamicznie wędrującego frontu chłodnego będzie sprzyjać rozwojowi gwałtownych zjawisk burzowych z czego dominującym typem będą superkomórki. Warunki ku organizacji burz będą naprawdę korzystne. Mocno podwyższony uskok prędkościowy i kierunkowy wiatru, wymuszanie wznoszenia cząstek powietrza ku górze przez zbieżności wiatru i ruch frontu, w pierwszej fazie da impuls do wystąpienia izolowanych superkomórek, które będą w stanie generować opady dużego i bardzo dużego gradu o średnicy dochodzącej, a nawet przekraczającej 5 centymetrów. Takich rozmiarów gradziny są w stanie poważnie uszkadzać budynki, samochody, uprawy a jednocześnie stanowiąc wysokie zagrożenie dla nas samych! Rozwój burz superkomórkowych szczególnie patrząc na jutrzejsze warunki, podnosi ryzyko uformowania się pojedynczego przypadku trąby powietrznej. Kolejnym zagrożeniem na trasie jutrzejszych superkomórek będzie bardzo silny wiatr w porywach dochodzących nawet do 90 km/h (punktowo jeszcze więcej). W późniejszej fazie tj. późnym popołudniem/wieczorem burze będą wykazywać się wyraźną tendencją do łączenia w jeden silny układ typu MCS z wbudowaną linią szkwałową. W przypadku tego typu scenariusza ryzykiem będą bardzo silne porywy wiatru o potencjale niszczącym (do 100 km/h, punktowo mogła by być ta wartość przekroczona).

Zagrożone regiony

Najbardziej niebezpieczne zjawiska burzowe mogą rozwinąć się w pasie od północnej części województwa dolnośląskiego + opolskiego w kierunku wielkopolskiego, a następnie w odbiciu na województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie, a także obszary południa warmińsko-mazurskiego i województwa podlaskiego. To w tych regionach potencjał burzowy będzie bardzo duży o czym świadczą symulacje modeli numerycznych – szczególnie tych dokładniejszych.

Symulacja modelu UMPL – widoczny rozwój izolowanych burz superkomórkowych z tendencją do przemieszczania się na wschód i łączenia w niebezpieczne układy liniowe.

Patrząc na prognozę modelu WRF4 trzeba mieć jednak na uwadze rozwój gwałtownych burz jeszcze bardziej na zachód. Wysokie zagrożenie może tyczyć się także województwa lubuskiego. Inicjacja burz nastąpić może tuż przy granicy po stronie Niemiec.  W dalszym krokach czasowych  groźne burze z wyraźną tendencją do łączenia będzie miało miejsce (w przypadku tego modelu) na obszarze województw: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, częściowo łódzkie i dalej nad obszary północy Mazowsza.

Potencjalny obszar z największym zagrożeniem może formować się następująco:

(przerywane linie oznaczają możliwe przesunięcia, wydłużenia, zwężenia obszaru objętego największym zagrożeniem)

Prognozy SCP – Supercell Composite Parameter. Wskaźnik będący mnożnikiem innych wskaźników związanych z konwekcją, który informuje o potencjale do powstawania burz superkomórkowych. W tym wypadku wskaźnik powyżej 4 należy traktować już mocno poważnie (duży potencjał do rozwoju gwałtownych burz superkomórkowych).

Dane graficzne: mapy.meteo.pl, dwd.de, modelzentralle.de, meteologix.com