Nadchodząca doba z umiarkowanymi/silnymi opadami deszczu!

Opublikowano 20 sierpnia 2019 o godz. 10:50

W nadchodzących godzinach nad Polską ponownie należy oczekiwać rozwoju zjawisk burzowych, które tym razem będą koncentrować się w południowej i południowo wschodniej części kraju. Prognozy choć nie są do końca zgodne co do rzeczywistego zasięgu chwiejnej masy (co rodzi problem wyznaczenia dokładnych regionów z rozwojem burz), to najbardziej prawdopodobne będą one w pasie południowym biegnącym od Opolszczyzny po Małopolskę z naciskiem na obszary podgórskie i górskie. Ponadto w ciągu dnia burze mogą rozwijać się także nad ziemią świętokrzyską, Podkarpaciem i Lubelszczyzną. Warunki termodynamiczne jak i wiatrowe będą dzisiaj korzystniejsze. W troposferze zaznaczy się silniejszy skręt wiatru i jego przyśpieszenie wraz z narastającą wysokością. Oznaczać to może rozwój burz z rotującymi prądami wstępującymi (analogicznie jak wczoraj – superkomórki) oraz układy wielokomórkowe. Głównym zagrożeniem dzisiejszych burz będą bardzo silne opady deszczu z całkowitymi akumulacjami opadów dochodzącymi nawet do 45 mm z silniejszymi porywami na ogół do 70 km/h. Burze te będą więc stanowić zagrożenie powstaniem zalań i podtopień wskutek nadmiernych opadów deszczu o gwałtownym natężeniu. Orientacyjny zasięg dzisiejszych burz w ciągu dnia przedstawia poniższa mapka. Wyznaczono w tym celu strefę „A”

Silne opady wielkoskalowe w godzinach wieczornych i nocnych – strefa B

W  godzinach wieczornych nad Południową część Polski prognozuje się wkroczenie rozległej strefy z opadami deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Będzie ona przebiegać wzdłuż falujacego frontu, który przebiegać ma nad polską od południa przez centrum po północny wschód Polski. Dodatkowo wzdłuż frontu migrować ma płytki niż baryczny z silnym wymuszaniem pionowym powietrza po jego zachodniej części. W skutek tego od wieczora przez kolejne godziny nocne szczególnie w pasie od województwa opolskiego i śląskiego, dalej w kierunku łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego prognozuje się duże sumy opadowe wywołane przechodzeniem ciągłych opadów deszczu. W ich struktury mogą być wbudowane zjawiska burzowe z ulewnymi opadami deszczu! W związku z tym modele prognozują całkowite sumy opadowe dochodzące nawet do 50-60 mm w niecałe 24h. Istnieje możliwość, że strefa opadów będzie przesunięta nieco na zachód, co objęło by częściowo pas od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy i dalej po Warmię i Mazury (stąd poszerzono obszar na mapie o cienką linię).

Spodziewane sumy opadowe jutro do godziny 11:00 – porównanie modelu ICON-EU i ECMWF (widoczne rozbieżności w trakcie opadów)

dane graficzne: wxcharts.com, kachelmannwetter.de