Kolejny strumień ciepła zmierza do Polski. Do czwartku termometry pokażą miejscami nawet 21°C

Opublikowano 28 marca 2021 o godz. 15:26

Z zachodu Europy zbliża się kolejny, rozległy strumień ciepła, który w krótkiej perspektywie czasowej dotrze do Polski, wypierając obecnie znajdującą się chłodniejszą porcję. Dla przypomnienia – konsekwencją napłynięcia chłodu było przejście frontu w sobotę (27.03), w wyniku czego niedziela (28.03) przebiega w całym kraju pod wpływem sporo niższych temperatur powietrza (8/10°C w stosunku do 18/20°C w sobotę).

Chłodna masa powietrza nad Polską

W najbliższych dniach obszar Polski znajdować będzie się w polu wysokiego ciśnienia ze zmianą trendu na spadek ciśnienia w czwartek, gdzie spodziewana jest wędrówka frontu chłodnego, wypierającego. Do tego czasu sektor cieplejszego powietrza będzie rozprzestrzeniał się nad Europą, odsuwając chłodniejsze strefy na wschód. Animacja poniżej przedstawia spodziewaną wędrówkę mas powietrza nad europejskim obszarem synoptycznym w okresie poniedziałek – czwartek. Sektory ciepła reprezentowane przez wartości powyżej 0°C są łatwo dostrzegalne i w przypadku Polski widać, że jeszcze w poniedziałek strumień nie obejmie całego kraju, ale z powodzeniem stanie się to we wtorek.

Wędrówka mas powietrz nad Europą w okresie poniedziałek – wtorek (prognoza temp. powietrza na wysokości 1500 m) wg modelu ICON-EU 

W oczy rzuca się jednak końcówka animacji wskazująca na zmianę cyrkulacji na północną w czwartek. Widoczne jest to po dosyć ostrym wejściu chłodnej masy znad Skandynawii, co sugeruje nam krótki okres faktycznego ocieplenia w kraju. W nocy z czwartku na piątek ponownie cały kraj znajdować będzie się w sektorze chłodniejszym. Tego typu wahania mogą przeciągać się przez cały kwiecień.

Wiemy więc, że ocieplenie nadejdzie we wtorek i częściowo zakończy się w czwartek, choć definitywnie następnego dnia czyli w przeddzień weekendu. Będzie to więc dosyć krótki epizod, ale jak się okazuje po analizie map – obfitujący w wysokie temperatury.

Przełożenie na temperatury na poziomie 2 m

Skupiając się dalej w temacie temperatur przepatrzmy prognozy numeryczne pod kątem temperatur na najbliższe dni, analizując z jak dużym ociepleniem będziemy mieli do czynienia. Do standardowej analizy porównawczej uwzględniono dane z modeli: GFS, ECMWF, ICON-EU.

Poniedziałek:

Dwa z trzech wybranych modeli sygnalizuje jutro wystąpienie wysokich temperatur powietrza w zachodniej połowie polski, które wahać mają się od 12 do 14°C, a miejscami do 16°C na Dolnym Śląsku. Cieplej powinno się robić także na południu kraju, gdzie popołudniowe temperatury osiągnąć powinny okolice 12°C. W pozostałych regionach Polski temperatury powinny wahać się na ogół na poziomie 9/11°C. Nieco chłodniej może być na północnym wschodzie. Niższe wartości temperatur wskazuje model GFS, którego wyniki zaprezentowano na końcu

Poniedziałkowe temperatury wg modeli numerycznych: ECMWF (14:00), ICON (14:00), GFS (maksimum w okresie 08:00 – 14:00)

Wtorek:

We wtorek strumień ciepła rozleje się już nad przytłaczającą większością regionów Polski. Najwyższe temperatury oczekiwane są w zachodniej połowie kraju, gdzie należy spodziewać się 16/18°C z możliwymi przypadkami osiągnięcia i przekroczenia poziomu 19°C. Wyraźnie cieplej zrobi się także w pozostałych regionach Polski za wyjątkiem krańców południowo-wschodnich. Tutaj model GFS wskazuje na ten fakt najbardziej wyraźnie w przeciwieństwie do pozostałych dwóch symulacji. Mimo wszystko w pasie od Lubelszczyzny po Podkarpacie temperatury mogą być najniższe wahając się od 7 do 10°C.

Wtorkowe temperatury wg modeli numerycznych: ECMWF (14:00), ICON (14:00), GFS (maksimum w okresie 08:00 – 14:00)

Środa:

W środę temperatury wzrosną do jeszcze wyższych wartości, które w zachodniej połowie kraju mogą osiągać i przekraczać poziom 20°C. Bardzo ciepło zrobi się także w pozostałych regionach Polski, gdzie będziemy mogli liczyć na temperatury w zakresie nawet 15-19°C. Można zakładać, że pojawienie się wartości na poziomie 21°C będzie wyraźnie prawdopodobne.

Środowe temperatury wg modeli numerycznych: ECMWF (14:00), ICON (14:00), GFS (maksimum w okresie 08:00 – 14:00)

Czwartek:

W czwartek dojdzie do wspomnianego na początku wpisu początku ochłodzenia. Zmieniająca się cyrkulacja na północną będzie sprowadzała chłodniejsze powietrze znad Skandynawii, co pierwsi mają doświadczyć mieszkańcy północnych województw w ciągu dnia. Chłodna masa powietrza z upływem godzin popołudniowych i wieczornych, będzie rozprzestrzeniała się nad dalszymi regionami, choć model ICON wskazuje, że może następować to już dosyć wyraźnie popołudniu – widać to po prognognozowanych temperaturach na godzinę 14:00 (druga grafika). Wysokie temperatury utrzymać mają się z pewnością w pasie Polski południowej, na zachodzie, w centrum i wschodzie. Dane modelu ECMWF dosyć mocno się różnią, gdyż wskazują dla przykładu temperatury 20°C od województwa lubuskiego po opolskie, czego nie można znaleźć w pozostałych dwóch wizjach modeli.

Rozbieżności w wynikach są naturalne przy coraz dalszym terminie prognozy.

Czwartkowe temperatury wg modeli numerycznych: ECMWF (14:00), ICON (14:00), GFS (maksimum w okresie 08:00 – 14:00)

Dla zobrazowania sytuacji aktualna prognoza modelu ECMWF na piątek, gdzie dojść ma do ponownego ochłodzenia i spadku temperatur na ogół poniżej 10 stopni Celsjusza nad większością regionów. 

Grafiki: meteologix.com, weatheronline.co.uk, wxcharts.com,