Fatalne dane KBW – susza rolnicza nad Polską pogłębia się

Opublikowano 2 lipca 2019 o godz. 16:36

Dostępny jest najnowszy raport klimatycznego bilansu wodnego, który obejmuje okres od 1 maja do 30 czerwca. W porównaniu z ubiegłym raportem, który dotyczył okresu 21.04-21.06, nad Polską zaobserwowano tendencję pogłębiania się suszy rolniczej nad dużo większym obszarem. Wskaźnik KBW informuje nas w jakim stopniu w danych regionach panuje deficyt opadów (mm) w mierzonym sześciotygodniowym okresie. W poprzednim raporcie wskazano, że szczególnie zła sytuacja panuje w pasie od województwa lubuskiego przez wielkopolskie po łódzkie. Ponadto znaczny deficyt opadów panował nad północno wschodnią Lubelszczyzną oraz wzdłuż wschodnich regionów Podlasia. Znaczne niedobory wody panowały również lokalnie w woj. zachodniopomorskim i pomorskim (głównie północne fragmenty województw). Najniższe wskazania KBW, co wiąże się z najmniej dotkliwą suszą panowały nad obszarem południowo wschodniej i częściowo środkowo południowej Polsce (KBW poniżej -50mm).

Klimatyczny bilans wodny – okres nr 4 (21.04-21.06)

W okresie 1.05-30.06 zanotowano znaczące pogorszenie sytuacji hydrologicznej nad Polską. Alarmująca sytuacja panuje w tej chwili nad województwem lubuskim, które ma ogromny deficyt wody – największy w skali całego kraju. KBW dla tego obszaru dochodzi miejscami aż do -230 mm. Zaobserwowano także znaczne pogłębienie się suszy nad województwem wielkopolskim i łódzkim (KBW w okolicach -200 mm). Bardzo zła sytuacja panuje również nad Dolnym Śląskiem (północno wschodni obszar województwa). Mapy za ten okres wskazują, że znaczny deficyt opadów zaczyna rozszerzać się nad województwami: opolskim, lubelskim, podlaskim, a także częściowo w zachodniopomorskim i pomorskim (północno zachodni fragment). Susza rolnicza w najmniejszym stopniu dotyka obecnie pasa od województwa małopolskiego przez świętokrzyskie po podkarpackie, a także od warmińsko-mazurskiego po pomorskie (za wyjątkiem fragmentu NE) i kujawsko-pomorskie (północno wschodnia część).

Klimatyczny bilans wodny – okres nr 5 (01.05-30.06)

Potencjalne zasięgi suszy – zboża jare