Dynamiczna adwekcja chłodu z porywistym wiatrem i burzami – przegląd prognoz na wtorek

Opublikowano 16 września 2019 o godz. 15:04

Już za nieco mniej jak dobę pogoda nad naszym krajem ulegnie diametralnemu pogorszeniu szczególnie w pasie północnym.  Typowo jesienne warunki pojawią się dzięki uformowaniu stromego korytarza, którym to wprost do naszego kraju zacznie być transportowane wychłodzone powietrze polarne-morskie. Jego adwekcja z północno zachodniego kierunku odbywać będzie się między potężną zatoką niżową zlokalizowaną nad Skandynawią i zachodnią Rosją, a umacniającym się układem wyżowym nad Wyspami Brytyjskimi. Razem utworzą one jutro stromą pochylnię, którą przemieszczać będą się chłodne cząstki powietrza. Ich transport dodatkowo wspomagany będzie silniejszym przepływem wiatru w dolnej troposferze. Na poniższej grafice widać to zwłaszcza w obszarach Danii, gdzie prędkość wiatru ma dochodzić do 70-80 km/h. Reasumując. Wkroczenie chłodnych mas będzie odbywać się w sposób dynamiczny.

Rozkład ciśnienia atmosferycznego wraz z polem wiatru na wysokości 1500 m – najsilniejszy spływ mas powietrza odbywający się pomiędzy wschodnią częścią wyżu brytyjskiego, a zachodnią częścią zatoki niżowej

Sektor chłodnej masy PM nad Polską we wtorek – prognoza temperatury powietrza na wysokości 1500 m n.p.g. na godzinę 18Z

Wysoka różnica ciśnień – aktywacja wiatru gradientowego

Z powodu rosnącej różnicy ciśnień jaka ma odbywać się miedzy zatoką niżową, a obszarem wyżowym jutro nad całym krajem prognozuje się uaktywnienie porywów wiatru. Bieżące prognozy wskazują, że jutro przede wszystkim po południu mają one osiągać przedział na ogół 40-60 km/h ze szczególnym naciskiem na regiony centralne i częściowo zachodnie. Silniejsze porywy spodziewane są wzdłuż wybrzeża w województwie zachodniopomorskim. Tutaj może zawiać chwilowo nawet do 70-90 km/h

Prognoza porywów wiatru na wys. 10 m (nie konwekcyjnych) jutro na godzinę 15Z

Wiatr gradientowy, a konwekcyjny

Zagłębiając się w szczegóły jutrzejszych warunków pogodowych pojawia się jednak kilka dodatkowych czynników, a mianowicie spodziewany rozwój masowej konwekcji w wychłodzonych masach powietrza o niewielkim poziomie niestabilności. W ciągu dnia początkowo szczególnie w województwach północnych modele są zgodne co do rozwoju licznych chmur kłębiastych Cb z przelotnymi, a miejscami silnymi opadami deszczu, krupy śnieżnej i drobnego gradu. Na trasie ich przechodzenia pojawić się mają także wyładowania doziemne. Głównym zagrożeniem od strony przechodzenia komórek mają być przede wszystkim porywy wiatru w postaci gwałtownie schodzących prądów zstępujących. Modele numeryczne, a szczególnie prognozy UMPL wskazują, że wzdłuż wybrzeża, gdzie rozwój zjawisk ma być najintensywniejszy porywy mogą osiągać maksymalny pułap aż 90-110 km/h! Trzeba wziąć jednak pod uwagę możliwość przeszacowania wyliczeń tego modelu, ale nawet wtedy wiatr okazać może się bardzo niebezpieczny. W kolejnych godzinach popołudniowych liczne pasma opadowe, komórki i burze mają dynamicznie ruszyć wgłąb kraju w kierunku południowo wschodnim niosąc zagrożenie od strony porywów wiatru do 70-90 km/h!

Symulacja opadów atmosferycznych na godzinę 15:00 i 20:00 – model UMPL4 (niebieskie pasma wskazują na możliwość występowania opadów krupy i gradu)

Symulacja porywów wiatru (gradientowy + konwekcyjny) odpowiednio na godzinę 15:00 i 20:00 – model UMPL

Jak widać w ciągu dnia komórki opadowe w tym burze będą koncentrować się głównie na północy Polski (Pomorze zachodnie i środkowe, Kujawy) zaś w godzinach wieczornych liczne pasma opadowe w tym możliwe niebezpieczne linie szkwału ruszą wgłąb kraju m.in. na Dolny Śląsk, Wielkopolskę, ziemię łódzką i mazowiecką, zaś ciągle niebezpiecznie panować ma wzdłuż województw nadmorskich gdzie porywy konwekcyjne mogą zbliżać się nawet do 90 km/h (punktowo jeszcze więcej). W godzinach nocnych spodziewana jest dalsza wędrówka pasm w kierunku południowo wschodnim m.in nad Lubelszczyznę, Podkarpacie, ziemię świętokrzyską i małopolską. Podana tabelka w grafikach obrazuje skalę porywów wiatru w m/s

Symulacja opadów atmosferycznych na godzinę 23:00 – dotarcie struktur konwekcyjnych nad południowo wschodnią Polskę – model UMPL

Patrząc na prognozowaną niewielką chwiejność troposfery jaka ma utrzymywać się nocą, można wstępnie powiedzieć że jutro w ciągu dnia jak i nocą zjawiska burzowe (choć lokalne i mało aktywne) mogą w trybie rozproszonym wystąpić niemalże wszędzie, ale zwłaszcza na północy kraju. Szczególnie groźne mogą okazać się linie szkwału, które w tych warunkach kinematycznych (obecność bardzo silnego prądu strumieniowego) mogą z powodzeniem się formować. W przypadku powstania burz liniowych mogą wystąpić krótkotrwałe, ale bardzo silne porywy wiatru powalające drzewa i uszkadzające budynki.

Grafiki: windy.com, meteomodel.pl, modelzentralle.de,