Przegląd pogody: Aktywna cyrkulacja zachodnia w przyszłym tygodniu

Opublikowano 3 sierpnia 2019 o godz. 00:07

Z pewnym zainteresowaniem należy obserwować kształtowanie się prognoz na nadchodzący tydzień, a nawet jeszcze w dalszy okres sięgający połowy tego miesiąca. Ponieważ w sierpniu obserwuje się stopniowe narastanie kontrastów termicznych między masami powietrza, sprzyja to coraz wyraźniejszej intensyfikacji rozległych prądów strumieniowych, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się warunków atmosferycznych. Prognozy modeli numerycznych sugerują, że już od przyszłego poniedziałku obserwować będziemy stopniowy wzrost nasilonego przepływu mas powietrza z zachodu na wschód Europy, który możliwy będzie dzięki rozbudowującemu się prądowi strumieniowemu od strony Atlantyku.

Prognoza aktywności prądu strumieniowego w okresie poniedziałek-sobota (05-10) – prędkość wiatru w górnej troposferze (~ 9 km) wyrażona w węzłach (kt)

Zachodni / południowo zachodni przepływ powietrza wspomagany prądem strumieniowym będzie konsekwencją zaciągania bardzo ciepłych mas powietrza (być może o cechach zwrotnikowych) przez wędrujące znad Atlantyku niże baryczne. Już teraz prognozy wskazują, że w przyszłym tygodniu możemy liczyć na temperatury znacznie osiągające poziom nawet 30 stopni Celsjusza.

Przegląd temperatur w okresie poniedziałek – sobota. Dane modelu GFS

Wysoka aktywność niżów, wędrówki frontów, napływy chwiejnych mas – możliwa seria aktywniejszych zjawisk burzowych w przyszłym tygodniu

Wraz z aktywniejszym transportem mas powietrza przy jednoczesnym silnym przepływie zachodnim/południowo zachodnim, pojawią się warunki do rozwoju zjawisk burzowych. Obecne prognozy modeli numerycznych nie przewidują napływu mas o znacznej chwiejności termodynamicznej, jednak pierwszorzędną rolę w ich gwałtowniejszym przebiegu mogą odegrać takie czynniki jak:

– wędrujące blisko kraju (lub bezpośrednio nad nim) niże baryczne z osiami zatok

– aktywne fronty chłodne z silnymi zbieżnościami wiatru

– korzystne środowisko uskoków wiatru wywołane obecnością prądów strumieniowych

Taka mieszanka przynieść może całkiem dobrze zorganizowane zjawiska konwekcyjne przybierające najróżniejsze postacie. Biorąc pod uwagę dynamikę przemieszczania się mas powietrza moglibyśmy się wstępnie spodziewać burz superkomórkowych oraz szybko wędrujących układów wielokomórkowych z segmentami liniowymi.

Prognoza siły prądów konwekcyjnych nad Europą – wskaźnik niestabilności CAPE (okres pon-sob). Dane modelu GFS.